Vår process

Vi guidar er organisation genom digitala initiativ från start till implementerad lösning.

Branschledande inom Spatial computing

Vi har under alltför lång tid inom branschen sett och upplevt kostsamma digitala initiativ som inte kapitaliserar nyttan av dagens tillgängliga teknik. Alltför ofta genomförs isolerade digitala satsningar där inköp av färdiga tekniska lösningar görs utan en tydlig strategi.


Genom vårt starka nätverk samt våra strategiska partners säkerställer vi att rätt och mätbara digitala initiativ tas, accepteras och implementeras i den dagliga verksamheten.
Vår process ser ut så här.

Image
01.

Organisation

Genom att identifiera och involvera nyckelpersoner i er organisation kartlägger vi era arbetsprocesser och digitala mognad i ett tidigt skede. Det skapar förutsättningar för att gå vidare i processen.

Image
02.

Digitala strategier

Genom att utforma processer där affärsmålen och affärsnyttan kopplas ihop med digitala lösningar tar vi fram digitala strategier som ger mätbara resultat.

Image
03.

Val av teknik

Utifrån de digitala strategierna väljer vi rätt tekniska lösningar som på både kort och lång sikt leder till avkastning på era investeringar.

Image
04.

Pilotprojekt

För att påvisa nyttan och snabbt få mätbara resultat genomför vi pilotprojekt som sedan skalas upp utifrån förutsättningar, strategier och tekniska lösningar.

Image
05.

Implementera

Med stöd i strategin arbetar vi med metoder för att säkerställa att lösningarna accepteras och implementeras inom hela organisationen med tydlig uppföljning och kontroll.

Image
06.

Förvalta och vidareutveckla

Vi stödjer er process att förvalta implementerade lösningar samt vidareutveckla dessa så att maximal långsiktig nytta uppnås i er organisation.

“At least 40% of all businesses will die in the next 10 years… if they don’t figure out how to change their company to accommodate new technologies”

John ChambersExecutive Chairman, Cisco System