3D visualisering och IoT

En digital tvilling, oändliga möjligheter

Digitala tvillingar och Industri 4.0

I strävan att automatisera produktionen och göra maskiner och verksamheter smartare är IoT en förutsättning. Genom att kombinera en digital 3D modell med IoT data blir den digitala tvillingen dynamisk och speglar verkligheten i realtid.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi alla nödvändiga verktyg för att påbörja resan mot en framtidssäker digital tvilling av er produktionsanläggning.

Ersätt dyra prototyper och platta ritningar

I framtidens produktion används en digital tvilling som ersättning för en fysisk prototyp. En digital tvilling är en dynamisk, digital representation av en industriell produkt. Den gör det möjligt att bättre förstå och förutse prestanda genom att kunna testa hur modellen beter sig i olika miljöer och varierande förutsättningar.

 

 

Genom IoT integrering blir modellen dynamisk

Det är endast när IoT-lösningar från produktionsanläggningen kopplas till den digitala modellen som en dynamisk digital tvilling kan skapas. Detta leder till nya insikter och förutsättningar för en effektivare planering av produktion, logistik och förebyggande underhåll.