3D skanning

Digitalisera stora mängder av föremål eller maskiner

Digitalisera fysiska objekt snabbt och precist.

Med våra inarbetade metoder kan vi effektivt digitalisera stora mängder av föremål där digitalt underlag saknas, exempelvis museiföremål eller äldre maskiner och inventarier.

3D-skanning till digital tvilling.

Bearbeta och distribuera de digitala kopiorna för användning inom 3D-printing, VR/ AR applikationer eller implementering i en digital tvilling.