3D Interactive driver den digitala transformationen

Framtidssäkra digitala lösningar

Genom våra framtidssäkra, visuella och skalbara lösningar säkerställer vi effektiva digitala processer med fokus på bygg- och tillverkningsindustrin. 3D Interactive hjälper er att spara tid och pengar på ett hållbart sätt.

Höjd lönsamhet

Genom mätbara digitala processer effektiviserar vi er verksamhet och hjälper er att spara pengar.

Konkurrensfördelar

Det digitala landskapet förändras fort. Våra framtidssäkra och effektiva lösningar gör er redo för framtiden.

Kommunikation

Med våra visuella kommunikationslösningar möjliggör vi tydligare informationsöverföring för snabbare beslutsfattande.

Ökad Hållbarhet

Genom att implementera våra digitala lösningar hjälper vi er att möta framtidens krav på hållbarhet, miljö och säkerhet.

Ökad insikt och förståelse via visuella verktyg

Med stöd i forskning använder vi Spatial computing som grund för er digitala transformation. Det innebär att använda utrymmet runt oss som ett medium för att interagera med uppkopplad teknik. Detta låter oss arbeta med information på ett naturligt och mänskligt sätt via visuell inlärning.

3D Interactive tillhandahåller "hands on" lösningar för tekniker inom service och underhåll samt skapar visuella verktyg för beslutsfattare som tillhandahåller relevant information och insikt för att fatta rätt strategiska beslut genom din organisations digitala transformation.

01.

Augmented reality

Genom att projicera hologram med hjälp av augmented reality suddas gränsen mellan den digitala världen och den fysiska världen ut.

Läs mer
02.

Virtual Reality

För att inneslutas i en helt digital värld och förstå storlek, rymd och relation på ett naturligt sätt används virtual reality glasögon.

Läs mer
03.

Web 3.0

Via webb 3.0 tar vi in digitala tredimensionella modeller på webben där IoT enheter kopplar samman den digitala modellen med verkligheten vilket möjliggör för en verklig digital tvilling.

Läs mer

Vi maximerar kraften hos dagens nya teknik.

Många företag har påbörjat sin digitaliseringsresa och vissa har även kommit igång med VR/AR/IoT. Med branschens längsta erfarenhet inom BIM-processer och Spatial Computing erbjuder vi visuella framtidssäkra digitala produkter, tjänster och processer för bygg- och tillverkningsindustrin.

Genom effektiva initiativ med stöd i forskning gör vi er verksamhet mer lönsam och hållbar. Som kunskapsledare inom Spatial Computing jobbar vi aktivt enligt vår beprövade metod som leder till tydliga och mätbara resultat.


Nå oss på direkt på telefon 070-2797121